nhà thò Núi ( église du Christ Roi ) - NhaTrang - VNdédié à 666vassil