nhà thờ Bến Hải - tphcm / Gò Vấp - VN

12 Tông đồ


Thánh Phêrô Thánh Anrê
  Thánh Giacôbê Tiền / Lớn Thánh Gioan
Thánh Philíppphê Thánh Batôlômêô
  Thánh Matthêô Thánh Tôma
  Thánh Giacôbê Hậu Thánh Simon nhiệt thành
  Thánh Giuđa Tông đồ / Saint Thaddée / Saint Jude Thánh Mátthia

Last updated : Sat, 20 May 2023 08:11:22 +0200