Chuẩn Đề Bồ Tát


Việt Nam Quốc Tự - Sài Gòn / Quận 10 - VN chùa
chùa Khuông Việt - Orsay - 91 - FR chùa Linh Sơn - London - - UK
Linh Sơn Cổ Tự - Vũng Tàu - Bà Rịa Vũng Tàu - VN pagode  Linh Sơn - Joinville-le-Pont - 94 - FR
chùa Linh Sơn - Sài Gòn / Quận 1 - VN chùa Quan Âm / Hội quán Ôn Lăng - Sài Gòn / Quận 5 - VN
chùa  Hiệp Long - Tây Ninh - Tây Ninh - VN chùa  Vạn Hạnh - Sài Gòn / Tân Bình - VN
Phụng Sơn Tự - Sài Gòn / Quận 1 - VN chùa  Trường Thạnh - Sài Gòn / Quân 1 - VN
chùa Quảng Hương - Sài Gòn / Quận 1 - VN chùa  Long Sơn - Nha Trang - Khánh Hòa - VN
chùa chùa Linh Sơn - London - - UK
tịnh xá Ngọc Điểm - Torcy - 77 - FR
thiền viện Trúc Lâm - Villebon-sur-Yvette - 91 - FR chùa Linh Son - Bruxelles - - BE

Last updated : Sat, 08 Jun 2019 12:08:53 +0200