Chuẩn Đề Bồ Tát


 chùa Từ Khánh - Sài Gòn / Quận 4 - - VN chùa Vĩnh Nghiêm - Sài Gòn / Quận 3 - - VN
pagode Đại Giác - Sài Gòn / Phú Nhuận - - VN chùa Xá Lơi - Sài Gòn / Quận 3 - - VN
pagode Nhân Vương - Troyes - 10 - FR
  ( chùa Liên Trì, Hà Nội ? ) - Musée Guimet - Paris - 75 - FR chùa Long Hoa - Sài Gòn / Quận 4 - - VN
( chùa Liên Trì, Hà Nội ? ) - Musée Guimet - Paris - 75 - FR chùa Đại Giác - Sài Gòn / Phú Nhuận - - VN
 pagode Huyền Không - Montréal - QC - CA  chùa Khánh Thiền- Sài Gòn / Tân Bình - - VN
  Fo Guang Shan Montréal - Montréal - QC - CA thiền viện Linh Sơn - Montréal - QC - CA
 chùa Liên Hoa - Sài Gòn / Quận 3 - - VN chùa Quảng Hương - Sài Gòn / Quận 1 - - VN
 chùa Phật Quang - Sài Gòn / Quận 10 - - VN chùa Phật Bửu - Sài Gòn / Quận 3 - - VN
exposition Buddha Tooth Relic Temple - Singapour - - SG chùa Tam Bảo - Sài Gòn / Quận 4 - - VN

Last updated : Fri, 10 Mar 2023 21:04:06 +0100