Di Lặc Bồ Tát / 彌勒 / Maitreya


chùa  Pháp Thông - Sài Gòn / Quận 1 - VN chùa Bái Đính - Gia Viễn - Ninh Bình - VN
chùa  Đại Tòng Lâm Tam Bảo Sơn - Harrington - QC - CA chùa Vĩnh Tràng - Mỹ Tho - Tiền Giang - VN
 chùa Như Lai - Tây Ninh - Tây Ninh - VN chùa Vạn Hạnh - Sài Gòn / Tân Bình - VN
chùa  Minh Đăng Quang - Sài Gòn / Quận 2 - VN pagode Linh Sơn Phật học viện - Vitry-sur-Seine - 94 - FR
pagode Kim Quang - Aulnay-sous-Bois - 93 - FR tịnh xá Ngọc Điểm - Torcy - 77 - FR
Linh Sơn Cổ Tự - Vũng Tàu - Bà Rịa Vũng Tàu - VN pagode  Linh Sơn - Joinville-le-Pont - 94 - FR
Việt Nam Quốc Tự - Sài Gòn / Quận 10 - VN chùa Phật Quang - Sài Gòn / Quận 10 - VN
chùa  Linh Sơn Tiên Thạch - Hòa Thành / nùi Bà Den - Tây Ninh - VN pagode Nhân Vương - Troyes - 10 - FR
Maitreya - le bouddha à venir - ( Gandhara - 1ersiècle ) -
Exposition "Bouddha" - Musée Guimet - Paris - 75 - FR
pagode Nhân Vương - Troyes - 10 - FR
chùa  Hải Quang - Sài Gòn / Tân Bình - - FR Thiền đường Linh Son - Reims - 51 - FR

Last updated : Tue, 12 May 2020 13:14:12 +0200