Di Lặc Bồ Tát


 vat Mixai - Vientiane - - LA chùa Bửu Lâm - Mỹ Tho - Tiền Giang - VN
 chùa Bửu Lâm - Mỹ Tho - Tiền Giang - VN chùa Long Hoa - Sài Gòn / Quận 4 - - VN
chùa Bồ Đề - Sài Gòn / Quận 4 - - VN  chùa Phổ Quang - Sài Gòn / Quận Tân Bình - - VN
wat Thammapathip - Moissy-Cramayel - 77 - FR chùa Khánh Thiền - Sài Gòn / Quận Tân Bình - - VN
miếu Ngũ hành - Sài Gòn / Quận 3 - - VN Liên Hoa Tịnh thất - Sài Gòn / Bình Thạnh - - VN
 chùa Thuyền Tôn - Montréal - QC - CA
 chùa Đại Giác - Sài Gòn / Phú Nhuận - - VN chùa Long Hoa - Sài Gòn / Quận 4 - - VN
 chùa Phật Bửu - Sài Gòn / Quận 3 - - VN chùa Liên Hoa - Sài Gòn / Quận 3 - - VN
 chùa Huệ Phước - Bình Thành / Giồng Trôm - Bên Tre- VN chùa Long Hoa - Sài Gòn / Quận 4 - - VN
 chùa Tam Bảo - Sài Gòn / Quận 4 - - VN chùa Hải Quang - Sài Gòn / Tân Bình - - VN

Last updated : Sun, 10 May 2020 00:08:17 +0200