Địa Tạng Vương Bồ Tát


tịnh xá Ngọc Điểm - Torcy - 77 - FR thiền tự Thường Lạc - Vitry-sur-Seine - 94 - FR
tịnh xá Ngọc Điểm - Torcy - 77 - FR
thiền viện Trúc Lâm - Villebon-sur-Yvette - 91 - FR
thiền tự Thường Lạc - Vitry-sur-Seine - 94 - FR

Last updated : Mon, 01 Apr 2019 21:51:47 +0200