Thần Kim Cang


Buddha Tooth Relic Temple - Singapore - SG  chùa
chùa Linh Sơn Tiên Thạch / Chùa Bà nùi Bà Den - Tây Ninh - VN
chùa  Liên Trì - Vũng Tàu - Bà Rịa Vũng Tàu - VN
 chùa Hoằng Pháp - Sài Gòn / Hóc Môn - VN
 chùa Đại Giác - Sài Gòn / Phú Nhuận - VN
chùa Già Lam - Sài Gòn / Gò Vấp - - VN
  Việt Nam Quốc Tự - Sài Gòn / Quận 10 - - VN

Last updated : Thu, 05 Sep 2019 17:58:03 +0200