Thần Kim Cang


Buddha Tooth Relic Temple - Singapore - SG  chùa
chùa Linh Sơn Tiên Thạch / Chùa Bà nùi Bà Den - Tây Ninh - VN
chùa  Liên Trì - Vũng Tàu - Bà Rịa Vũng Tàu - VN
 chùa Hoằng Pháp - Sài Gòn / Hóc Môn - VN

Last updated : Sat, 02 Mar 2019 21:26:39 +0100