Thần Kim Cang


Buddha Tooth Relic Temple - Singapore - SG  chùa
chùa Linh Sơn Tiên Thạch / Chùa Bà nùi Bà Den - Tây Ninh - VN
chùa  Liên Trì - Vũng Tàu - Bà Rịa Vũng Tàu - VN
 chùa Hoằng Pháp - Sài Gòn / Hóc Môn - VN

Last updated : Wed, 15 May 2019 21:39:39 +0200