Kim Cang


 chùa Pháp Vương - Sài Gòn / Quận Bình Thạnh - - VN
chùa Địa Tạng - Montréal - QC - FR
 chùa Vĩnh An Đường - Sài Gòn / Quận 10 - - VN
 chùa Quan Âm Tử Trúc Lâm - Sài Gòn / Quân 11 - - VN
chùa  Phổ Chiếu - Sài Gòn / Quận 8 - - VN
 chùa Pháp Bảo - Long Thành - Đồng Nai - VN
chùa  Long Hưng - Sài Gòn / Tân Bình - - VN
 chùa Giác Tánh - Sài Gòn / Quận Tân Bình - - VN
chùa Châu Thới - Dĩ An / Bình Thắng - Bình Duong - VN
chùa Châu Thới - Dĩ An / Bình Thắng - Bình Duong - VN

Last updated : Fri, 08 May 2020 01:47:03 +0200