Phật Đản Sinh


chùa  Từ Quang - Vũng Tàu - Bà Rịa Vũng Tàu - VN Trúc Lâm thiền viện - Villebon-sur-Yvette - 91 - FR
chùa  Vạn Thọ - Sài Gòn / Quận 1 - VN Việt Nam Quốc Tự - Sài Gòn / Quận 10 - - VN
chùa Linh Son - Bruxelles - - BE chùa Linh Sơn - London - - UK
London Peace Pagoda - London - UK chùa
pagode  Tĩnh Tâm - Sèvres - 92 - FR
pagode Kỳ Viên - le-Blanc-Mesnil - 93 - FR pagode khmère - Champs-sur-Marne - 77 - FR
  ( Chine - fin XVè/début XVIè ) -
Exposition "Bouddha" - Musée Guimet - Paris - 75 - FR
( Japon - Edo - XIXè ) -
Exposition "Bouddha" - Musée Guimet - Paris - 75 - FR
  Cửu Long Thích Ca Sơ Sinh - ( fin XVIIè/début XIXè ) -
Exposition "Bouddha" - Musée Guimet - Paris - 75 - FR
La reine Maya - ( Katmandou - XIXè ) -
Exposition "Bouddha" - Musée Guimet - Paris - 75 - FR
  naissance de Bouddha - ( Gandhara - 1ersiècle ) -
Exposition "Bouddha" - Musée Guimet - Paris - 75 - FR
  Fo Guang Shan Montréal - Montréal - QC - CA pagode Nhân Vương - Troyes - 10 - FR

Last updated : Thu, 17 Oct 2019 02:49:48 +0200