Phật Nhập Niết Bàn


chùa  Từ Quang - Vũng Tàu - Bà Rịa Vũng Tàu - VN chùa Linh Sơn - London - - UK
chùa  Vĩnh Tràng - Mỹ Tho - Tiền Giang - VN chùa Hộ Pháp - Vũng Tàu - Bà Rịa Vũng Tàu - VN
chùa Phước Hải - Long Thành / Phước Thái - Đồng Nai - VN chùa Pháp Thông - Sài Gòn / Quận 1 - VN
 chùa Chantarangsay / chùa Miên - Sài Gòn / Quận 3 - VN  chùa Tĩnh Tâm - Sèvres - 92 - FR
temple Raja Maha - Dambulla - Sri Lanka
temple Raja Maha - Dambulla - LK
temple ??? - Polonnaruwa - LK temple
pagode Linh Sơn - Joinville-le-Pont - 94 - FR vatt Khémararam - Créteil - 94 - FR
tịnh xá Ngọc Điểm - Torcy - 77 - FR pagode Dhammaraingsei - Bagneux - 92 - FR
London Peace Pagoda - London - UK chùa

Last updated : Tue, 26 Mar 2019 23:25:43 +0100