Phật Nhập Niết Bàn


 chùa Bửu Lâm - Mỹ Tho - Tiền Giang - VN ni viện Diệu Pháp - Long Thành - Đồng Nai - VN
  ( ~2018, avant rénovation ) - Xá Lơi - Sài Gòn / Quận 3 - - VN ( ~2021, après rénovation ) - Xá Lơi - Sài Gòn / Quận 3 - - VN
pagode Kỳ Viên - le-Blanc-Mesnil - 93 - FR pagode Dhammabhiron - Choisy-le-Roi - 94 - FR
  Bát-Nhã Thiền Viện - Montréal - QC - CA pagode Nhân Vương - Troyes - 10 - FR
wat Thammapathip - Moissy-Cramayel - 77 - FR chùa Tam Bảo - Sài Gòn / Quận 4 - - VN
 chùa Sắc Tứ Linh Thứu / Long Tuyền - Châu Thành - Tiền Giang - VN chùa Pháp Bảo - Mỹ Tho - Tiền Giang - VN
 chùa Phước Thành - Sài Gòn / Bình Thạnh - - VN chùa Giác Hoằng - Sài Gòn / Quận 11 - - VN
 vat Inpeng - Vientiane - - LA Việt Nam Quốc Tự - Sài Gòn / Quận 10 - - VN
 chùa pagode Khmère - Montréal - QC - CA
 chùa Fo Guang Shan Montréal - Montréal - QC - CA

Last updated : Thu, 17 Mar 2022 01:18:13 +0100