Phổ Hiền Bồ Tát - Văn Thù Bồ Tát


chùa  - VN Văn Thù Bồ Tát - chùa Thường Chiếu - Long Thành - Đồng Nai - VN

chùa  Quan Âm / Hội quán Ôn Lăng - Sài Gòn / Quận 5 - VN
chùa  Quan Âm / Hội quán Ôn Lăng - Sài Gòn / Quận 5 - VN
chùa  Phước Quang - Sài Gòn / Quận Tân Bình - VN
chùa  Thường Chiếu - Long Thành - Đồng Nai - VN
 chùa Linh Son - London - - UK
tịnh xá Ngọc Điểm - Torcy - 77 - FR

Last updated : Sat, 23 Mar 2019 22:52:33 +0100