Quan Thế Âm Bồ Tát


chùa  Từ Phong - Sài Gòn / Quận 2 / An Khánh - VN
chùa  Thiên Long - Sài Gòn / Quận Phú Nhuận - VN chùa  Đông Hưng - Sài Gòn / Quận 2 / An Khánh - VN
chùa  Huệ Nghiêm - Sài Gòn / Quận 2 / An Phú - VN chùa  Thiên Hậu - Sài Gòn / Quận 7 - VN
chùa  Pháp Thông - Sài Gòn / Quận 1 - VN
Linh Sơn Cổ Tự - Vũng Tàu - Bà Rịa Vũng Tàu - VN
Linh Sơn Cổ Tự - Vũng Tàu - Bà Rịa Vũng Tàu - VN
chùa  An Lạc - Sài Gòn / Quận 1 - VN chùa  Tĩnh Tâm - Sèvres - 92 - FR
Việt Nam Quốc Tự - Sài Gòn / Quận 10 - VN chùa  Hải Quang - Sài Gòn / Tân Bình - - VN
temple Gangaramaya - Colombo - LK chùa Phước Hải / Ngọc Hoàng - Sài Gòn - Quận 1 / Đa Kao - VN
pagode Amicale des TeoChew en France - Paris-13è - 75 - FR pagode Amicale des TeoChew en France - Paris-13è - 75 - FR

Last updated : Sat, 01 Feb 2020 00:51:24 +0100