Quan Thế Âm Bồ Tát


pagode  Khánh Anh - Évry - 91 - FR pagode Khánh Anh - Bagneux - 92 - FR
( avec Long Nữ et Hồng Hài Nhi / Thiện Tài đồng tử ) -
pagode Linh Sơn - Joinville-le-Pont - 94 - FR
pagode Linh Sơn Phật học viện - Vitry-sur-Seine - 94 - FR
pagode  Linh Sơn - Joinville-le-Pont - 94 - FR
pagode Linh Sơn Phật học viện - Vitry-sur-Seine - 94 - FR
chùa Khuông Việt - Orsay - 91 - FR
chùa Từ Quang - Vũng Tàu - Bà Rịa Vũng Tàu - VN
pagode Kim Quang - Aulnay-sous-Bois - 93 - FR  
temple Fo Guang Shan - London - - UK
wat Vélouvanaram - Bussy-St-Georges - 77 - FR   Fo Guang Shan / 佛光山 - Bussy-St-Georges - 77 - FR
Fo Guang Shan / 佛光山 - Bussy-St-Georges - 77 - FR   Fo Guang Shan / 佛光山 - Bussy-St-Georges - 77 - FR

Last updated : Fri, 22 Mar 2019 19:26:16 +0100