pagode Khải Đoan - Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk - VN

Thập Bát La hán / 十八羅漢


La Hán Thám Thủ / 探手羅漢 La Hán Khoái Nhĩ / 挖耳羅漢 La Hán Bố Đại / 布袋羅漢

Last updated : Sun, 28 Apr 2019 18:08:58 +0200
Toutes les photos par TKS/2019