Thập Điện Diêm vương


chùa Linh Sơn Tiên Thạch - Hòa Thành - Tây Ninh - VN chùa Linh Bửu - Sài Gòn / Quận 4 - - VN
Linh Sơn Cổ Tự - Vũng Tàu - Bà Rịa Vũng Tàu - VN
Linh Sơn Cổ Tự - Vũng Tàu - Bà Rịa Vũng Tàu - VN
chùa Phước Hải / Ngọc Hoàng - Sài Gòn - Quận 1 / Đa Kao - VN
chùa  Phước Hải / Ngọc Hoàng - Sài Gòn - Quận 1 / Đa Kao - VN
 chùa Thầy / Thiên Phúc - Hà Nội / Quốc Oai / Sài Sơn - VN
 chùa Bửu Phong - Biên Hòa - Đồng Nai - VN

Last updated : Tue, 21 Apr 2020 18:25:29 +0200