Phật A-di-đà / 阿彌陀佛 / Amitābha


pagode Buddha Tooth Relic Temple - Singapour - - SG
pagode Quảng Triệu de l'Amicale des Cantonais en France - Ivry-sur-Seine - 94 - FR pagode de l' Amicale des TeoChew en France - Paris-13è - 75 - FR
pagode Tịnh Độ - Le Kremlin-Bicêtre - 94 - FR chùa Phước Hậu - Sài Gòn / Quận 1 / Phạm Ngũ Lão - - VN
 chùa Vĩnh Long - Cần Giuộc / Tân Kim - Long An - VN chùa Long Đức - Cần Giuộc / Tân Trung - Long An - VN
chùa Viên Giác - Sài Gòn / Tân Bình - - VN chùa Anh Linh - Sài Gòn / Quận 4 - - VN
temple Byodo-In - Kaneohe - HI - ÚA chùa Tam Thanh - Tp. Lạng Sơn - Lạng Sơn - VN

Last updated : Wed, 08 Nov 2023 20:56:48 +0100