Cấp Cô Độc / Anathapindika


  chùa Viên Giác - Sài Gòn / Tân Bình - - VN chùa Vạn Quang - Sài Gòn / Tân Bình - - VN
 chùa  chùa Khuông Việt - Sài Gòn / Quận Tân Bình - - VN
chùa Thầy / Thiên Phúc - Hà Nội / Quốc Oai / Sài Sơn - - VN chùa

Last updated : Wed, 08 Nov 2023 20:56:49 +0100