Chuẩn Đề Bồ Tát


chùa & tổ đình Giác Lâm - Sài Gòn / Tân Bình - - VN chùa Từ Quang - Sài Gòn / Thủ Đức - - VN
chùa & tổ đình Giác Lâm - Sài Gòn / Tân Bình - - VN chùa An Hòa - Sài Gòn / Huyện Bình Chánh - - VN
 chùa Giác Minh - Sài Gòn / Quận 10 / Hòa Hưng - - VN
 chùa Hải Quang - Sài Gòn / Bình Thạnh - - VN  chùa Dược Sư - Sài Gòn / Bình Thạnh - - VN
chùa Già Lam - Sài Gòn / Gò Vấp - - VN Liên Hoa Tịnh thất - Sài Gòn / Bình Thạnh - - VN
chùa Quan Âm - Champigny-sur-Marne - 94 - FR chùa Tân Phước - Sài Gòn - Quận 4 - - VN
chùa Vũ Thạch - Hà Nội / Ba Đình - - VN chùa Tây Phương / Sùng Phúc - Hà Nội / Thạch Thất / Thạch Xá - - VN
chùa Giác Hoằng - Sài Gòn / Quận 11 - - VN
 chùa Sắc Tứ Linh Thứu / Long Tuyền - Châu Thành - Tiền Giang - VN
chùa  Bửu Phong - Biên Hòa - Đồng Nai - VN

Last updated : Wed, 08 Nov 2023 20:56:49 +0100