Chuẩn Đề Bồ Tát


  Buddha Tooth Relic Temple - Singapour - - SG
pagode Quảng Triệu de l'Amicale des Cantonais en France - Ivry-sur-Seine - 94 - FR chùa Anh Linh - Sài Gòn / Quận 4 - - VN
chùa Thiên Tôn - Sài Gòn / Quận 5 - - VN chùa Huệ Phước - Bình Thành / Giồng Trôm - Bên Tre- VN
chùa Phước Thành - Sài Gòn / Quận Bình Thạnh - - VN chùa & tổ đình Giác Nguyên - Sài Gòn / Quận 4 - - VN
chùa Giác Tánh - Sài Gòn / Quận Tân Bình - VN Khánh Vân Nam Viện Đạo quán - Sài Gòn / Quận 11 - - VN
 chùa Giác Thanh - Sài Gòn / Quận 10 - - VN chùa Thiên Phước - Sài Gòn / Quận 8 - - VN
 chùa Bát Nhã - Sài Gòn / Quận 4 - - VN
tổ đình Tôn Thạnh - Cần Giuộc / Ấp Thanh Ba - Long An - VN
chùa Phước Hậu - Sài Gòn / Quận 1 / Phạm Ngũ Lão - - VN
chùa Long Hưng - Sài Gòn / Tân Bình - - VN

Last updated : Wed, 08 Nov 2023 20:56:49 +0100