Chuyển Pháp luân / 1ère Prédication

( Kaundinya / Kiều-trần-như + 4 condisciples )


 chùa Pháp Quang - Sài Gòn / Quận 8 - - VN  chùa Linh Bửu - Sài Gòn / Quận 4 - - VN
chùa Xá Lơi - Sài Gòn / Quận 3 - - VN  chùa Bửu Lâm - Mỹ Tho - Tiền Giang - VN
 chùa Pháp Bảo - Mỹ Tho - Tiền Giang - VN
  tổ đình Linh Sơn - Giuộc / Phước Vĩnh Tây - Long An - VN  chùa Phước Sơn - Long Thành - Đồng Nai - VN
 chùa Pháp Bảo - Long Thành - Đồng Nai - VN
 vat Phonesavanh Neua - Vientiane - - LA Việt Nam Quốc Tự - Sài Gòn / Quận 10 - - VN
 chùa Châu Thới - Dĩ An - Bình Duong - VN  vat Kao Nhot - Vientiane - - LA
 vat Mixai - Vientiane - - LA  vat Tham Phra / ວັດຖ້ຳພະ - Vientiane / Ban Mai - - LA
chùa vat Tham Phra / ວັດຖ້ຳພະ - Vientiane / Ban Mai - - LA
ni viện Diệu Pháp - Long Thành - Đồng Nai - VN

Last updated : Mon, 15 Mar 2021 01:34:06 +0100