Chuyển Pháp luân / 1ère Prédication

( Kaundinya / Kiều-trần-như + 4 condisciples )


chùa Long Hưng - Sài Gòn / Quận Tân Bình - - VN  chùa Phước Thành - Sài Gòn / Bình Thạnh - - VN
 vat Inpeng - Vientiane - - LA vat XXX - Ban Muang Han - - LA

Last updated : Mon, 15 Mar 2021 01:34:06 +0100