Chuyển Pháp luân / 1ère Prédication

( Kaundinya / Kiều-trần-như + 4 condisciples )


chùa Pháp Thạnh - Sài Gòn / Quận 6 - - VN chùa
chùa Seng Guan Temple / 信願寺 - Manila / Tondo - Manila - PH chùa
chùa Long Hưng - Sài Gòn / Quận Tân Bình - - VN  chùa Phước Thành - Sài Gòn / Bình Thạnh - - VN
 vat Inpeng - Vientiane - - LA vat XXX - Ban Muang Han - - LA
chùa Khánh An - Sài Gòn / Quận 12 - - VN chùa Kỳ Quang 2 - Sài Gòn / Gò Vấp - - VN

Last updated : Wed, 08 Nov 2023 20:56:49 +0100