Đại Thế Chí Bồ Tát / 大勢至菩薩 / Mahāsthāma


chùa Giác Hoằng - Sài Gòn / Quận 11 - - VN  chùa Thiên Tôn - Sài Gòn / Quận 5 - - VN
chùa Bồ Đề - Cần Giuộc / Tân Kim - Long An - VN tịnh thất Liên Hoa - Sài Gòn / Quận Bình Thạnh - VN
chùa & tổ đình Giác Lâm - Sài Gòn / Quận Tân Bình - VN
chùa  pagode Tịnh Độ - Le Kremlin-Bicêtre - 94 - FR

Last updated : Sat, 01 May 2021 00:56:45 +0200