Đạt Ma Tổ sư / Bồ-đề-đạt-ma / 菩提達磨 / Bodhidharma


chùa An Hòa - Sài Gòn / Huyện Bình Chánh - - VN chùa Thiện Phước - Sài Gòn / Huyện Bình Chánh - - VN
chùa Phổ Chiếu - Sài Gòn / Quận 8 - - VN chùa Huệ Phước - Bình Thành / Giồng Trôm - Bên Tre- VN
tổ đình & chùa Giác Nguyên - Sài Gòn / Quận 4 - - VN chùa Bát Nhã - Sài Gòn / Quận 4 - - VN
 chùa Hải Quang - Sài Gòn / Bình Thạnh - - VN chùa Hải Quang - Sài Gòn / Tân Bình - - VN
 chùa Khánh Thiền - Sài Gòn / Quận Tân Bình - - VN chùa Vạn Quang - Sài Gòn / Tân Bình - - VN
 chùa Sắc Tứ Linh Thứu / Long Tuyền - Châu Thành - Tiền Giang - VN chùa Viên Minh - Bến Tre - Bến Tre - VN
 ;chùa Long Bửu - Sài Gòn / Quận 4 - - VN
 chùa Đức Quang - Sài Gòn / Quận 4 - - VN
 chùa Giác Hoằng - Sài Gòn / Quận 11 - - VN
 chùa & tổ đình Giác Lâm - Sài Gòn / Quận Tân Bình - VN
chùa Bổ Đà - Bắc Giang - VN chùa Phước Hậu - Sài Gòn / Quận 1 / Phạm Ngũ Lão - - VN
Thủy Long Cung - Sài Gòn / Quận Gò Vấp - - VN chùa Long Đức - Cần Giuộc / Tân Trung - Long An - VN

Last updated : Wed, 08 Nov 2023 20:56:49 +0100