Di Lặc Bồ Tát / 彌勒 / Maitreya


 chùa An Hòa - Sài Gòn / Huyện Bình Chánh - - VN chùa
 chùa Long Hưng - Sài Gòn / Quận Tân Bình - - VN chùa Pháp Quang - Sài Gòn / Quận 8 - - VN
 chùa Thiên Phước - Sài Gòn / Quận 8 - - VN
( chùa ) Phổ Minh Ni Viên - Sài Gòn / Quận 4 - - VN chùa & tổ đình Giác Nguyên - Sài Gòn / Quận 4 - - VN
Khánh Vân Nam Viện Đạo quán - Sài Gòn / Quận 11 - - VN chùa Giác Thanh - Sài Gòn / Quận 10 - - VN
 chùa Từ Quang - Sài Gòn / Thủ Đức / Linh Xuân - - VN chùa Phật Quang - Sài Gòn / Quận 10 - VN
 chùa chùa Bửu Lâm - Mỹ Tho - Tiền Giang - VN

Last updated : Sun, 09 Aug 2020 10:36:56 +0200