Di Lặc Bồ Tát / 彌勒 / Maitreya


 chùa  pagode Tịnh Độ - Le Kremlin-Bicêtre - 94 - FR
chùa Bảo Quang - Santa Ana - CA - USA chùa Long Đức - Cần Giuộc / Tân Trung - Long An - VN
chùa Phước Hậu - Sài Gòn / Quận 1 / Phạm Ngũ Lão - - VN chùa Vĩnh Long - Cần Giuộc / Tân Kim - Long An - VN
chùa An Hòa - Sài Gòn / Huyện Bình Chánh - - VN chùa Anh Linh - Sài Gòn / Quận 4 - - VN
 chùa Long Hưng - Sài Gòn / Quận Tân Bình - - VN chùa Pháp Quang - Sài Gòn / Quận 8 - - VN
 chùa Thiên Phước - Sài Gòn / Quận 8 - - VN
( chùa ) Phổ Minh Ni Viên - Sài Gòn / Quận 4 - - VN chùa & tổ đình Giác Nguyên - Sài Gòn / Quận 4 - - VN
Khánh Vân Nam Viện Đạo quán - Sài Gòn / Quận 11 - - VN chùa Giác Thanh - Sài Gòn / Quận 10 - - VN
 chùa Từ Quang - Sài Gòn / Thủ Đức / Linh Xuân - - VN chùa Phật Quang - Sài Gòn / Quận 10 - VN
 chùa chùa Bửu Lâm - Mỹ Tho - Tiền Giang - VN

Last updated : Wed, 08 Nov 2023 20:56:49 +0100