Địa Tạng Vương Bồ Tát


 chùa Dược Sư - Sài Gòn / Quận Bình Thạnh - - VN chùa Thiên Tôn - Sài Gòn / Quận 5 - - VN
 chùa Phổ Chiếu - Sài Gòn / Quận 8 - - VN ( chùa ) Phổ Minh Ni Viên - Sài Gòn / Quận 4 - - VN
 chùa & tổ đình Giác Nguyên - Sài Gòn / Quận 4 - - VN chùa Linh Châu - Sài Gòn / Bình Thạnh - - VN
 chùa Huệ Phước - Bình Thành / Giồng Trôm - Bên Tre- VN chùa Viên Minh - Bến Tre - Bến Tre - VN
chùa Quan Âm - Champigny-sur-Marne - 94 - FR  chùa Giác Minh - Sài Gòn / Quận 10 / Hòa Hưng - - VN
chùa Giác Minh - Sài Gòn / Quận 10 / Hòa Hưng - - VN
chùa Hải Quang - Sài Gòn / Bình Thạnh - - VN  chùa Dược Sư - Sài Gòn / Bình Thạnh - - VN
chùa Linh Châu - Sài Gòn / Bình Thạnh - - VN Liên Hoa Tịnh thất - Sài Gòn / Bình Thạnh - - VN
chùa Thuyền Tôn - Montréal - QC - CA wat Thammapathip - Moissy-Cramayel - 77 - FR
 chùa Khánh Thiền - Sài Gòn / Quận Tân Bình - - VN chùa Vạn Quang - Sài Gòn / Tân Bình - - VN

Last updated : Wed, 08 Nov 2023 20:56:49 +0100