Phật Dược Sư / 藥師佛 / Bhaiṣajyaguru


 chùa Tịnh Độ - Le Kremlin-Bicêtre - 94 - FR
 chùa Long Đức - Cần Giuộc / Tân Trung - Long An - VN

Last updated : Wed, 08 Nov 2023 20:56:49 +0100