Vi Đà Hộ pháp - Già Lam Hộ pháp / Quan Công


  pagode Quảng Triệu de l'Amicale des Cantonais en France - Ivry-sur-Seine - 94 - FR
 chùa Phổ Chiếu - Sài Gòn / Quận 8 - - VN pagode de l' Amicale des TeoChew en France - Paris-13è - 75 - FR
chùa Bồ Đề - Cần Giuộc / Tân Kim - Long An - VN
 chùa Vĩnh Long - Cần Giuộc / Tân Kim - Long An - VN
chùa Phước Hậu - Sài Gòn / Quận 1 / Phạm Ngũ Lão - - VN

Last updated : Wed, 08 Nov 2023 20:56:50 +0100