Hộ pháp


chùa Hòe Nhai / Hồng Phúc Tự - Hà Nội / Ba Đình - VN
chùa Bà Đá / Linh Quang tự - Hà Nội / Hoàn Kiếm - - VN chùa Phổ Chiếu - Sài Gòn / Quận 8 - - VN
 chùa Viên Minh - Bến Tre - Bến Tre - VN
chùa Phúc Lâm - Hà Nội / Ba Đình - - VN
đền Vũ Thạch - Hà Nội / Ba Đình - - VN
đền Phổ Đà Sơn - Sài Gòn / Quận 8 - - VN
  chùa Vĩnh Tràng - Mỹ Tho - Tiền Giang - VN
 chùa Sắc Tứ Linh Thứu / Long Tuyền - Châu Thành - Tiền Giang - VN
chùa Phước Hậu - Sài Gòn / Quận 1 / Phạm Ngũ Lão - - VN
thánh thất Cao Đài Thái Hòa - Sài Gòn / Quận 1 / Cô Giang - - VN

Last updated : Wed, 08 Nov 2023 20:56:50 +0100