Hộ pháp


chùa Bà Đá / Linh Quang tự - Hà Nội / Hoàn Kiếm - - VN chùa Phổ Chiếu - Sài Gòn / Quận 8 - - VN
 chùa Viên Minh - Bến Tre - Bến Tre - VN
chùa Phúc Lâm - Hà Nội / Ba Đình - - VN
đền Vũ Thạch - Hà Nội / Ba Đình - - VN
đền Phổ Đà Sơn - Sài Gòn / Quận 8 - - VN
  chùa Vĩnh Tràng - Mỹ Tho - Tiền Giang - VN
 chùa Sắc Tứ Linh Thứu / Long Tuyền - Châu Thành - Tiền Giang - VN

Last updated : Sun, 09 Aug 2020 10:36:56 +0200