Phật Đắc Đạo


chùa & tổ đình Giác Lâm - Sài Gòn / Quận Tân Bình - - VN chùa Pháp Quang - Sài Gòn / Quận 8 - - VN
chùa Long Hưng - Sài Gòn / Quận Tân Bình - - VN chùa
 chùa Vĩnh Long - Cần Giuộc / Tân Kim - Long An - VN  chùa Linh Bửu - Sài Gòn / Quận 4 - - VN
 chùa Phổ Đức - Mỹ Tho - Tiền Giang - VN tổ đình Bồ Đề - Cần Giuộc / Tân Kim - Long An - VN
 vat Inpeng - Vientiane - - LA chùa

Last updated : Mon, 15 Mar 2021 01:34:07 +0100