Phật Đản Sinh

“Thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn”


  ( ~2018, avant rénovation ) - Xá Lơi - Sài Gòn / Quận 3 - - VN ( ~2021, après rénovation ) - Xá Lơi - Sài Gòn / Quận 3 - - VN
 vat Ban Fai / ວັດບ້ານຝາຍ - Vientiane - - LA  chùa Châu Thới - Dĩ An / Bình Thắng - Bình Duong - VN
chùa Bàng Long - Vientiane - - LA chùa Pháp Bảo - Mỹ Tho - Tiền Giang - VN
chùa  Huệ Nghiêm - Sài Gòn / Quận 2 / An Phú - - VN chùa XXX - Mỹ Tho - Tiền Giang - VN
Tịnh xá Ngọc Phương - Sài Gòn / Bình Thạnh - - VN chùa Phổ Quang - Sài Gòn / Quận Tân Bình - - VN
chùa  Hải Quang - Sài Gòn / Bình Thạnh - - VN chùa Vạn Quang - Sài Gòn / Tân Bình - - VN
chùa  Viên Giác - Hanover - Niedersachsen - DE
chùa  Vĩnh Long - Cần Giuộc / Tân Kim - Long An - VN
tổ đình Linh Sơn - Giuộc / Phước Vĩnh Tây - Long An - VN ni viện Diệu Pháp - Long Thành - Đồng Nai - VN
 chùa Linh Bửu - Sài Gòn / Quận 4 - - VN

Last updated : Wed, 08 Nov 2023 20:56:52 +0100