Phật Đản Sinh

“Thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn”


chùa Long Hưng - Sài Gòn / Quận Tân Bình - - VN chùa
chùa & tổ đình Giác Lâm - Sài Gòn / Quận Tân Bình - - VN chùa Pháp Quang - Sài Gòn / Quận 8 - - VN
 vat Inpeng - Vientiane - - LA chùa
 chùa chùa Long Đức - Cần Giuộc / Tân Trung - Long An - VN

Last updated : Mon, 15 Mar 2021 19:49:46 +0100