Phật Nhập Niết Bàn


chùa Long Hưng - Sài Gòn / Quận Tân Bình - - VN chùa Bổ Đà - Bắc Giang - VN
chùa & tổ đình Giác Lâm - Sài Gòn / Quận Tân Bình - - VN vat Kao Nhot - Vientiane - - LA
 vat Haisoke - Vientiane - - LA  vat Ban Fai / ວັດບ້ານຝາຍ - Vientiane - - LA
 vat Simuong / ວັດສີເມືອງ - Vientiane - - LA

Last updated : Tue, 07 Jun 2022 12:45:26 +0200