Phổ Hiền / Samantabhadra - Văn Thù / Manjusri


tổ đình Bồ Đề - Cần Giuộc / Tân Kim - Long An - VN
chùa Vĩnh Long - Cần Giuộc / Tân Kim - Long An - VN
 chùa Huệ Phước - Bình Thành / Giồng Trôm - Bên Tre- VN
chùa Linh Bửu - Sài Gòn / Quận 4 - - VN
ni viện Tịnh Nghiêm - Mỹ Tho - Tiền Giang - VN
tổ đình Tôn Thạnh - Cần Giuộc / Ấp Thanh Ba - Long An - VN
tu viện Quan Âm - Biên Hòa - Đồng Nai - VN
  Tổ đình Linh Sơn - Cần Giuộc - Long An - VN
chùa & tổ đình Giác Lâm - Sài Gòn / Tân Bình - - VN
 chùa Thiên Tôn - Sài Gòn / Quận 5 - - VN

Last updated : Mon, 15 Mar 2021 01:34:07 +0100