Quan Thế Âm Bồ Tát


 chùa Hải Quang - Sài Gòn / Bình Thạnh - - VN chùa Dược Sư - Sài Gòn / Bình Thạnh - - VN
chùa Linh Châu - Sài Gòn / Bình Thạnh - - VN chùa Thuyền Tôn - Montréal - QC - CA
 vat Dhammabhiron - Choisy-le-Roi - 94 - FR
 pagode Quan Âm - Champigny-sur-Marne - 94 - FR
 chùa Khánh Thiền - Sài Gòn / Quận Tân Bình - - VN
 chùa Khuông Việt - Sài Gòn / Tân Bình - - VN chùa Hải Quang - Sài Gòn / Tân Bình - - VN
chùa Vạn Quang - Sài Gòn / Tân Bình - - VN  chùa Phổ Quang - Sài Gòn / Quận Tân Bình - - VN
chùa & quán Huyền Thiên - Hà Nội / Hoàn Kiếm - - VN
chùa Tân Phước - Sài Gòn - Quận 4 - - VN vat Tham Phra / ວັດຖ້ຳພະ - Vientiane / Ban Mai - - LA

Last updated : Wed, 08 Nov 2023 20:56:53 +0100