Quan Thế Âm Bồ Tát / 觀世音菩薩 / Avalokiteśvara


 chùa Phật Quang - Sài Gòn / Quận 10 - VN chùa Phổ Chiếu - Sài Gòn / Quận 8 - - VN
 chùa Giác Hoằng - Sài Gòn / Quận 11 - - VN
chùa Giác Thanh - Sài Gòn / Quận 10 - - VN  chùa Thiên Tôn - Sài Gòn / Quận 5 - - VN
 chùa Phước Lâm - Bến Tre - Bên Tre - VN
 chùa Linh Bửu - Sài Gòn / Quận 4 - - VN chùa Viên Minh - Bến Tre - Bến Tre - VN
 chùa Thiên Tôn - Sài Gòn / Quận 5 - - VN chùa Viên Minh - Bến Tre - Bến Tre - VN
chùa Châu Thới - Dĩ An / Bình Thắng - Bình Duong - VN
( chùa ) Phổ Minh Ni Viên - Sài Gòn / Quận 4 - - VN  chùa Long Bửu - Sài Gòn / Quận 4 - - VN
chùa Phật Quang - Sài Gòn / Quận 10 - VN

Last updated : Mon, 15 Mar 2021 01:34:07 +0100