Quan Thế Âm Bồ Tát / 觀世音菩薩 / Avalokiteśvara


Wisdom Park - Quezon City / New Manila - Manila - PH chùa Hải Quang - Sài Gòn / Tân Bình - - VN
chùa An Hòa - Sài Gòn / Huyện Bình Chánh - - VN tổ đình Tôn Thạnh - Cần Giuộc / Ấp Thanh Ba - Long An - VN
tịnh thất Liên Hoa - Sài Gòn / Quận Bình Thạnh - VN chùa Vĩnh Phước - Sài Gòn / Quận 12 - - VN
chùa & tổ đình Giác Lâm - Sài Gòn / Quận Tân Bình - VN
chùa Giác Tánh - Sài Gòn / Quận Tân Bình - VN chùa Long Hưng - Sài Gòn / Quận Tân Bình - VN
 đình Phú Trung - Sài Gòn / Quận Tân Bình - - VN chùa Phước Thành - Sài Gòn / Quận Bình Thạnh - - VN
 chùa Anh Linh - Sài Gòn / Quận 4 - - VN
chùa Pháp Tánh - Cần Giuộc / Tân Kim - Long An - VN
chùa Long Đức - Cần Giuộc / Tân Trung - Long An - VN

Last updated : Wed, 08 Nov 2023 20:56:53 +0100