Quan Thế Âm Bồ Tát / 觀世音菩薩 / Avalokiteśvara


chùa chùa Hải Quang - Sài Gòn / Tân Bình - - VN
chùa An Hòa - Sài Gòn / Huyện Bình Chánh - - VN chùa
tịnh thất Liên Hoa - Sài Gòn / Quận Bình Thạnh - VN chùa Vĩnh Phước - Sài Gòn / Quận 12 - - VN
chùa & tổ đình Giác Lâm - Sài Gòn / Quận Tân Bình - VN
chùa Giác Tánh - Sài Gòn / Quận Tân Bình - VN chùa Long Hưng - Sài Gòn / Quận Tân Bình - VN
 đình Phú Trung - Sài Gòn / Quận Tân Bình - - VN chùa Phước Thành - Sài Gòn / Quận Bình Thạnh - - VN

Last updated : Sun, 09 Aug 2020 10:36:57 +0200