Sīvali / 尸婆羅


pagode chùa Pháp Bảo - Mỹ Tho - Tiền Giang - VN
vat Tham Phra / ວັດຖ້ຳພະ - Vientiane / Ban Mai - - LA chùa Vĩnh Nghiêm - Sài Gòn / Quận 3 - - VN
vat Pho Sa Wan - Vientiane - - LA
vat Kao Nhot - Vientiane - - LA
vat Phonesavanh Neua - Vientiane - - LA  vat Chan / ວັດຈັນທະບູລີສີສັດຕະນະຄະນາຫຸດ - Vientiane - - LA
vat  vat Than Khook Maa / ວັດຖ້ຳຄອກມ້າ - Vientiane / Ban Mai - - LA

Last updated : Wed, 08 Nov 2023 20:56:58 +0100