Vi Đà Hộ pháp - Tiêu Diện Đại Sĩ / Ông Thiện - Ông Ác


 chùa Phước Lâm - Bến Tre - Bên Tre - VN
  chùa Thiên Phước - Sài Gòn / Quận 8 - - VN
 chùa An Hòa - Sài Gòn / Huyện Bình Chánh - - VN
  chùa Từ Quang - Sài Gòn / Thủ Đức - - VN
  chùa Vĩnh Tràng - Mỹ Tho - Tiền Giang - VN
  chùa Bàng Long - Vientiane - - LA
 chùa Sắc Tứ Linh Thứu / Long Tuyền - Châu Thành - Tiền Giang - VN
 chùa Long Đức - Gò Công / Tân Trung - Tiền Giang - VN
  chùa Bửu Lâm - Mỹ Tho - Tiền Giang - VN
 chùa Pháp Bảo - Long Thành - Đồng Nai - VN

Last updated : Wed, 08 Nov 2023 20:57:00 +0100