Thập Điện Diêm vương / Les Dix Rois de l'Enfer


chùa Hòe Nhai / Hồng Phúc Tự - Hà Nội / Ba Đình - VN
chùa Bà Đá / Linh Quang tự - Hà Nội / Hoàn Kiếm - - VN
chùa Bà Đá / Linh Quang tự - Hà Nội / Hoàn Kiếm - - VN
đạo quán Huyền Thiên - Hà Nội / Hoàn Kiếm - - VN

Last updated : Wed, 08 Nov 2023 20:57:00 +0100