Gardiens


 wat Aham - Luang Prabang - - LA
vat Simuong / ວັດສີເມືອງ - Vientiane - - LA
 vat Mixay - Vientiane - - LA
vat That Phoun - Vientiane - - LA
vat Ong Teu - Vientiane - - LA
vat Inpeng - Vientiane - - LA
pagode Khmère - Montréal - QC - CA
 chùa Phước Sơn - Long Thành - Đồng Nai - VN
chùa Phật Bảo - Sài Gòn / Tân Bình - - VN

Last updated : Fri, 24 Apr 2020 01:28:26 +0200