Quan Thế Âm Bồ Tát / 觀世音菩薩 / Avalokiteśvara


 chùa Bửu Hoa - Sài Gòn / Quận 1 - - VN chùa Vĩnh Long - Cần Giuộc / Tân Kim - Long An - VN
pagode Tịnh Độ - Le Kremlin-Bicêtre - 94 - FR
 chùa Pháp Tánh - Cần Giuộc / Tân Kim - Long An - VN
chùa Bồ Đề - Cần Giuộc / Tân Kim - Long An - VN
chùa Phước Hậu - Sài Gòn / Quận 1 / Phạm Ngũ Lão - - VN

Last updated : Sat, 01 May 2021 00:57:44 +0200