Vi Đà Hộ pháp - Tiêu Diện Đại Sĩ


 chùa chùa Long Đức - Cần Giuộc / Tân Trung - Long An - VN
chùa Huệ Đức - Sài Gòn / Quận Gò Vấp - tphcm - VN
chùa Pháp Tánh - Cần Giuộc / Tân Kim - Long An - VN
chùa Bồ Đề - Cần Giuộc / Tân Kim - Long An - VN
 chùa Tôn Vân - Cần Giuộc / Mỹ Lộc - Long An - VN
 chùa Vĩnh Long - Cần Giuộc / Tân Kim - Long An - VN
 chùa Bửu Hoa - Sài Gòn / Quận 1 - - VN
 chùa Tịnh Độ - Le Kremlin-Bicêtre - 94 - FR

Last updated : Sat, 25 Nov 2023 04:12:17 +0100