Bồ Tát Phổ Hiền / 普賢 / Samantabhadra - Văn Thù / 文殊師利 / Manjusri


chùa Trúc Lâm - Sài Gòn / Quận 3 - - VN
chùa Ấn Quang - Sài Gòn / Quận 10 - - VN
chùa Phổ Minh - Sài Gòn / Gò Vấp ( đường Lê Đức Thọ ) - - SG
chùa Hưng Long - Sài Gòn / Quận 10 - - VN
chùa Phước Hòa - Sài Gòn / Gò Vấp - - VN
chùa Từ Nghiêm - Sài Gòn / Quận 10 - - VN
chùa Phú Long - Sài Gòn / Quận Phú Nhuận - - VN
Seng Guan Temple / 信願寺 - Manila / Tondo - - VN
Wisdom Park - Quezon City / New Manila - Manila - PH

Last updated : Mon, 03 Apr 2023 23:24:54 +0200