Bồ Tát Phổ Hiền / 普賢 / Samantabhadra - Văn Thù / 文殊師利 / Manjusri


  chùa Phổ Đức - Mỹ Tho - Tiền Giang - VN
chùa Phật Ngọc Xá Lợi - Tân Ngãi - Vĩnh Long - VN
 chùa Pháp Thạnh - tphcm / Quận 6 - - VN
chùa Kỳ Quang 2 - Sài Gòn / Gò Vấp - - VN
chùa Thiên Ý - Sài Gòn / Quận 11 - - VN

Last updated : Wed, 13 Mar 2024 22:33:08 +0100