Tôn Ngộ Không / 孫悟空 / Sūn Wùkōng


  chùa Thiên Ý - tpHoChiMinh / Quận 11 - - VN
 chùa Phụng Sơn / chùa Gò - Sài Gòn / Quận 11 - - VN Tiong Bahru Qi Tian Gong Temple / 齐天宫 - Singapour - - SG
 chùa Ông Hược / Hội quán Hà Chương Sài Gòn / Quận 5 - - VN
 chùa Linh Sơn - Sầm Sơn - Thanh Hóa - VN
 chùa Ông Bổn / Hội quán Nhị Phủ Sài Gòn / Quận 5 - - VN
 chùa Quan Âm / Hội quán Ôn Lăng - Sài Gòn / Quận 5 - - VN

Last updated : Tue, 02 May 2023 02:18:50 +0200