église Bến Hải - Sài Gòn / Gò Vấp - VN

12 Tông đồ


  Thánh Phêrô Thánh Anrê
  Thánh Giacôbê Tiền Thánh Gioan
  Thánh Philíppphê Thánh Batôlômêô
  Thánh Matthêô Thánh Tôma
  Thánh Giacôbê Hậu Thánh Simon nhiệt thành
  Thánh Giuđa Tông đồ Thánh Mátthia

Last updated : Mon, 19 Dec 2016 10:48:56 +0100