Chuẩn Đề Bồ Tát / 準提菩薩 / Cundhi


Việt Nam Quốc Tự - Sài Gòn / Quận 10 - VN chùa Già Lam - Sài Gòn / Gò Vấp - - VN
chùa Khuông Việt - Orsay - 91 - FR chùa Linh Sơn - London - - UK
Linh Sơn Cổ Tự - Vũng Tàu - Bà Rịa Vũng Tàu - VN pagode  Linh Sơn - Joinville-le-Pont - 94 - FR
chùa Linh Sơn - Sài Gòn / Quận 1 - VN chùa Quan Âm / Hội quán Ôn Lăng - Sài Gòn / Quận 5 - VN
chùa  Hiệp Long - Tây Ninh - Tây Ninh - VN chùa  Vạn Hạnh - Sài Gòn / Tân Bình - VN
Phụng Sơn Tự - Sài Gòn / Quận 1 - VN chùa  Trường Thạnh - Sài Gòn / Quân 1 - VN
chùa Quảng Hương - Sài Gòn / Quận 1 - VN chùa  Long Sơn - Nha Trang - Khánh Hòa - VN
tịnh xá Ngọc Điểm - Torcy - 77 - FR
thiền viện Trúc Lâm - Villebon-sur-Yvette - 91 - FR chùa Linh Son - Bruxelles - - BE
chùa Thầy / Thiên Phúc - Hà Nội / Quốc Oai / Sài Sơn - - VN chùa Linh Sơn - London - - UK

Last updated : Mon, 11 May 2020 13:21:26 +0200