Địa Tạng Vương Bồ Tát / 地藏菩薩 / Kṣitigarbha


chùa  Hiệp Long - Tây Ninh - Tây Ninh - VN chùa  Quan Âm / Hội quán Ôn Lăng - Sài Gòn / Quận 5 - VN
 chùa Phước Huệ - Trảng Bàng - Tây Ninh - VN chùa Lâm Tế - Sài Gòn / Quận 1 - VN
chùa  An Lạc - Sài Gòn / Quận 1 - VN chùa  Pháp Thông - Sài Gòn / Quận 1 - VN
 chùa Vạn Hạnh - Sài Gòn / Tân Bình - VN chùa Phước Hải - Long Thành / Phước Thái - Đồng Nai - VN
Linh Sơn Cổ Tự - Vũng Tàu - Bà Rịa Vũng Tàu - VN
pagode Linh Sơn - Joinville-le-Pont - 94 - FR pagode Amicale des TeoChew en France - Paris-13è - 75 - FR
pagode Khánh Anh - Bagneux - 92 - FR pagode Khánh Anh - Bagneux - 92 - FR
pagode Linh Sơn Phật học viện - Vitry-sur-Seine - 94 - FR pagode Fo Guang Shan / 佛光山 - Bussy-St-Georges - 77 - FR
pagode Khuông Việt - Orsay - 91 - FR IBPS Paris - Vitry-sur-Seine - 94 - FR
pagode Hoa Nghiêm - Villeneuve-le-Roi - 94 - FR pagode Hoa Nghiêm - Villeneuve-le-Roi - 94 - FR

Last updated : Mon, 11 May 2020 13:11:18 +0200